Trao đổi

Chế độ bảo hành của VaoNhaToi ra sao?

VaoNhaToi bảo hành tất cả các sản phẩm 01 năm.

Nôi dung bảo hành bao gồm: đường may và dây kéo.

 

Chế độ Bảo trì sản phẩm?

VaoNhaToi có dịch vụ châm hạt xốp miễn phí. Chỉ tính tiền hạt xốp theo số lượng châm thực tế.

Quý khách ở xa khu vực quận Tân Bình xin vui lòng hỗ trợ phí xăng xe từ 30k - 60k.

 

Chăm Sóc Khách Hàng: (08) 39 483 482