Bảo hành

Bảo hành đường may và dây kéo vĩnh viễn.

Chương trình: Chăm sóc khách hàng may vá sản phẩm miễn phí trong qúa trình sử dụng bị vật nhọn làm rách toạc.

Tham khảo thêm một số sản phẩm của chúng tôi: giường lười cho bé, ghế lười cho bé, giường hình thú.