Bảo hành

Bảo hành đường may và dây kéo vĩnh viễn.

Chương trình: Chăm sóc khách hàng may vá sản phẩm miễn phí trong qúa trình sử dụng bị vật nhọn làm rách toạc.

Xem thêm các sản phẩm: ghe luoi hat xop , nem thu bong , giuong luoi thu bong , dem thu bong